Medlemsansökan
Här registrerar Du Din ansökan om medlemskap i Golf Club Suédois.

Registrera alla uppgifter och eventuella familjemedlemmar som också vill ansöka om medlemskap.

Observera att alla fält som är markerade med en asterisk * måste anges.

Observera också att Du måste ange en adress i regionen Provence Alpes Maritimes Côte d'Azur.

När Du är klar trycker Du på SKICKA varvid systemet bekräftar att Ansökan Sparad.
Din ansökan är därmed skickad till klubben.
Du kommer småningom att få ett e-postmeddelande med bekräftelse på att Din ansökan är emottagen.

Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Postnr * Postadress *
Telefon Mobil
Mailadress

Kryssa för om Du redan har en familjemedlem i klubben:


Nationalitet *
Hemmaklubb *
Födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Kön *
Handicap *
Referens från medlem*



Ansökan gäller även följande familjemedlemmar:

Förnamn * Efternamn * Nationalitet Hemmaklubb * Födelsedatum(ÅÅÅÅ-MM-DD) Kön * Handicap *

Förnamn * Efternamn * Nationalitet Hemmaklubb * Födelsedatum(ÅÅÅÅ-MM-DD) Kön * Handicap *

Förnamn * Efternamn * Nationalitet Hemmaklubb * Födelsedatum(ÅÅÅÅ-MM-DD) Kön * Handicap *